Avdelingene

Småbarns avdeling Perlemor, 10 barn i alder 10 mnd.-3 år

Storebarns avdeling Østenfor Sol, 18 barn i alder 3-6år.

Storebarns avdeling Vestenfor Måne, 18 barn i alder 3-6 år.
-Ved behov for flere småbarnsplasser kan det på denne avdeling kan det på denne avdelingen lages en liten småbarnsgruppe (Lille Måne). Når denne muligheten benyttes reduseres antall store barn på avdelingen.

Reklamer