Archive for januar 2017

Åpen dag 2017

11. januar 2017

Åpen dag i barnehagen er i år torsdag 2.februar kl.9-16.  Interesserte er velkommen på besøk i løpet av dagen. Spør etter Mette!